Volební program na období 2022 – 2026

Smyslem našeho sdružení nezávislých kandidátů a členů tří politických stran ČSSD, KSČM a SPD je spojit síly pro práci v zastupitelstvu naší městské části.

Co podpoříme

Výstavbu alespoň dvou parkovacích domů pro snížení kritické situace s parkováním osobních aut na sídlištích. Přímé dopravní připojení historických Modřan a Komořan na vnější dopravní okruh. Stavba je nám slibováno 8 roků. Výstavbu Dvoreckého mostu, která umožní potřebný rozvoj tramvajových tratí z našeho obvodu. Výstavbu domu pro seniory. Tak ten nám slibují místní politici 15 roků. Peníze na stavby musí zajistit Praha hl.m.

Co chceme prosadit

Nejpozději v r. 2023 zahájit stavbu nových tříd ZŠ T.G.Masaryka pro řešení kritického nedostatku žákovských míst v lokalitě čokoládovny, kde je již nyní dokončována výstavba 2.500 bytů bez nové ZŠ. A to z dotace ministerstva školství. Taktéž z dotace ministerstva školství a z ministerstva průmyslu zabudovat do všech učeben našich škol nucené větrání s rekuperací tepla. Pokud třídy toto větrání nemají je nezbytné každých 15 minut větrat pro vysoký obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu učeben a to s obrovskými ztrátami tepla. Doufáme, že zastupitelé naší MČ nebudou nadále předvádět svou energetickou negramotnost a mrhat penězi na dnes drahé energie.

Upřednostňujeme

U každé sídlištní základní školy postupně vybudovat komunitní centra pro sport, zábavu a odpočinek pro sousedské kontakty. A to formou krytých otevřených sportovní hal, komunitních zahrad se zázemím (klub) pro celoroční možnost scházení se občanů z okolí. Třeba i vedením radnice. Ano správně, takto zahajoval činnost Sokol i Dělnické tělovýchovné jednoty ještě před 1. světovou válkou. Z klubů také bude možnost organizovat sociální pomoc pro spoluobčany v nouzi z blízkého okolí. Např. zajištění kvalitní stravy v době drahých potravin, na kterou má ministerstvo sociálních věcí připraveny miliony. Pro stavbu center má naše městská část vlastních finančních zdrojů dostatek. Jen na dani z nemovitostí ročně vybere 45 milionů.
 
 
Vladimír Vaněk/ČSSD/, ing. Svatopluk Semecký /KSČM /, Olga Nema /SPD/,
ing. Zdeněk Ročňák /NK/