Plán investičního rozvoje Dvanáctky

Neexistence uceleného programu rozvoje naší obce je nahrazována již 25 let naprosto nedostatečnou, navíc nahodilou výstavbou občanské vybavenosti. Za celou dobu: Viniční domek, budova radnice, nyní MŠ Mydlinky a několik hřišť. Situaci navíc zhoršil rozprodej majetku za směšné ceny.

Radnice Prahy 12


Neštěstí začalo počátkem devadesátých let. Do funkcí radních nastoupili urbanisticky a stavebně negramotní zastupitelé, kteří připravili Dvanáctku o tisíce obecních bytů, o šest jeslí, o dvě zdravotní střediska, o dvě a půl základní školy, o objekty údržby obecního majetku. O pozemcích ani nemluvě. V dnešních cenách by měl rozprodaný majetek cenu desítek miliard Kč. Ano, desítek miliard! S ročním inkasem desítek milionů. Stávající rada složená z Pirátů, TOP a ODS bohužel v destrukci majetku obce pokračovala.
Jak dál postupovat? Je nutné s každým developerem vyjednat jeho podíl na výstavbě chybějících objektů obchodu a služeb (sociální, zdravotní, sportovní či školské). Tyto nové stavby musejí být realizovány podle aktuální potřeby. Není přece možné projekčně připravovat výstavbu ZŠ v Komořanech, která bude zapotřebí za 8 let. A neřešit zvýšení počtu učeben ZŠ T. G. Masaryka, které jsou potřebné dnes.
Občany Dvanáctky je nutné seznamovat se všemi problémy a jejich řešením. Např. přestavba Prioru na „cosi“. Tři roky radní v utajení nejen před občany, ale i před opozičními zastupiteli připravují přestavbu této budovy. Prý to již mají „upečeno“. Proč to s námi neprojednali? Nebo bývalý kulturní dům v Cholupicích. S velkým jásotem zastupitelé Pirátů, TOP a ODS oznámili, že tento objekt se stal majetkem Prahy 12. Na dotaz opozice, co s ním, odpověď „nevíme“. A máme na rekonstrukci tohoto totálně zchátralého objektu? – No, nemáme ani korunu. Jak říkají Piráti, to je naše otevřená radnice pro občany.

Ing. Semecký, zastupitel Občané dvanáctky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *