Při své návštěvě u vedoucí odboru školství MČ Praha 12 jsem byl informován o existenci demografické studie o vývoji počtu žáků základních škol na našem obvodu v budoucích letech. Podle Mgr. Němečkové (vedoucí odboru) jde o seriózně, a tedy pravdivě zpracovaný materiál. Co jsem se dozvěděl, mne naprosto, skutečně naprosto šokovalo. Do čtyř let bude ve školách na našem obvodě chybět zhruba 2000 míst pro výuku našich děti či vnuků.

Jedna ze škol na Praze 12 – Rakovského.

Tedy minimálně 70 učeben. A co dělá radnice? Je v klidu. Řešení vidí ve výstavbě nové velké ZŠ Montessori v centru obvodu za 250 milionů. Mimochodem, zde mělo stát nové moderní modřanské gymnázium. ZŠ Montessori je ovšem určena pro specifický okruh žáků a jejich docházka vyžaduje mimořádnou součinnost a aktivitu rodičů těchto žáků. Roční školné činí 15 000 Kč. Do nové školy budou docházet žáci nejen z celé městské části, ale i z celé Prahy. Takže výstavba situaci zlepší jen málo. Od zahájení investorské přípravy jakékoli stavby do jejího dokončení a zprovoznění navíc uplynou alespoň 4 roky. Další místo, kde radnice hovoří o výstavbě nové ZŠ, jsou Komořany. Místo je na okraji Komořan u lesa pod letištěm Točná v ulici Do Koutů. Ale ani zde nebude stát škola dříve než za 4 roky. Je tedy potřeba skutečnou přípravu výstavby zahájit letos.
Teď se jistě zeptáte, co se to děje. Je to jednoduché, v době, kdy naši radnici ovládalo spojenectví pravicových stran, byly dvě celé základní školy pronajaty soukromým subjektům na podnikání ve vzdělávání. Jsou určeny pro děti z rodin, které si mohou dovolit platit školné. V soukromém gymnáziu v ZŠ Rakovského ročně 41 000 Kč a v soukromém gymnáziu v ZŠ K lesu ročně od 305 000 Kč výše. Takto bylo pronajato 23 + 25 učeben. Další ranou do počtu učeben základního školství na našem obvodu je pronájem 12 učeben státnímu gymnáziu Písnická (jinak věcně výborná věc) a 10 učeben zabírá výuka směru Montessori v ZŠ Na Beránku, kam dochází velká část dětí nepatřících do obvodu školy ani městské části.
Co je pozitivní, je skutečnost, že ti, co naše učebny pronajali na podnikání, jsou nyní opět ve vedení naší radnice. Uvidíme, jak se s problémem poperou. Žádám proto radního pana Prchala, aby veřejnost seznámil s časovým postupem odstranění v článku naznačeného problému. Nejlepší by bylo, kdyby mohl sdělit veřejnosti, že se žádný problém neblíží a uvedená studie je nesmysl.
Ing. Semecký, Občané dvanáctky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich