Volební sdružení KSČM a nezávislých kandidátů vám pro nové volební období neslibuje nic, co není možné splnit. Tedy žádné plané sliby jako metro D, přímé připojení na silniční okruh, zastavíme zahušťování sídlišť, tramvaj do Libuše. Nebudeme podporovat ani akce, které jak se říká rozum nebere. Např. revitalizace parků či prostranství o velikosti pár stovek metrů za desítky milionů korun místo, aby se prováděla pravidelná pečlivá údržba všech veřejných ploch. Či rozdání všech jeslí, několika školek a jedné celé základní školy, aby titíž dnes statečně hovořili o boji za dostatečné kapacity ve školství. Nebo, postavilo se šest nových bytových komplexů a v nich se nepostavil ani jeden komunitní prostor natož škola či sportovní prostor.
Náš volební program (najdete jej v záložce volební program) obsahuje jen splnitelné návrhy. Například společnou stavbu parkovacích domů (jsou velmi potřebné) a obecních bytů za ekonomické nájemné na obecních pozemcích. Že je to divné spojení? Vždyť každá novostavba bytových domů stojí na patrech garáží. Převzetí péče o všechny chodníky do správy naší Prahy 12. Proč? Cožpak vám nevadí, že TSK Praha (městský správce komunikací) dokázal za poslední čtyři roky na obvodu znovu zvelebit jen dva chodníky u hlavních komunikací, po kterých navíc nikdo nechodil a byly v dobrém stavu. Na rozdíl od stavu chodníků uvnitř sídlišť. Budeme se zasazovat o rozvoj sídlištní zástavby (doplnění sportovišť při školách, doplnění zeleně o další stromy jak to mají např. v Kapském městě). Poslední příklad – zajistit pohledný vzhled zastávek MHD (ne jako dosud s nánosy nedopalků, vyšlapanými kraji trávníků, hanebném stavu nástupních chodníků na zastávkách).
Chceme také prosadit změnu chování zastupitelstva. Není přeci možné, aby zastupitelstvo dvě hodiny projednávalo program jednání místo důstojné diskuze o závažných bodech. Ta pak často probíhá v nočních hodinách. Roční rozpočet, hlavní řídící dokument pro práci městské části, musí být důkladně věcně projednán s občany obvodu. Ne jak dosud, kdy hlavní položky rozpočtu jsou stanoveny členy rady a tedy vládnoucími stranami, aniž by byly věcně zdůvodněny. Zveřejní se pak jen pár týdnů před schválením v zastupitelstvu. Přitom drtivá většina akcí je známa již v listopadu předchozího roku.
Ing. Svatopluk Semecký

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *