Je to marné, je to marné…

V Novinách Prahy 12 jsem v březnovém čísle jasně popsal situaci s ovzduším ve třídách školních budov po výměně dřevěných oken za plastová. Při zavřených oknech během nemnoha minut dochází k rychlému nárůstu obsahu kysličníku uhličitého ve vzduchu. Únava a nepozornost žáků jsou výsledným efektem. Ze zjištění pražské hygienické stanice je nejhorší situace v mateřských školkách. Další informace najdete na www.obcanePrahy. Profesionálním řešením je dodatečné osazení budovy rekuperační klimatizací prostor učeben či heren. Školní budovy jsou sice klimatizací osazeny, ale jen pro školní kuchyně, WC, případně tělocvičny. Původní dřevěná okna byla značně netěsná, a tak větrání prostor probíhalo i při zavřených oknech.

Zateplování střechy a fasády ZŠ Zárubova, opět bez rekuperace vzduchu. (stav červen 2018)

Domníval jsem se, že články v novinách vydávaných naší městskou částí čtou alespoň radní a vedoucí odborů MČ. Jaké bylo mé zklamání, když jsem zjistil, že je nečtou.  Proč si to myslím? V rozpočtu našeho obvodu na rok 2018 jsou vyčleněny peníze na zpracování projektů na zateplení  dalších 7 mateřských škol. Z doprovodného textu v rozpočtu je zřejmé, že opět bez doplnění budovy rekuperační klimatizací.

Když už neumíme problém profesionálně řešit, alespoň se obracím na pana starostu s prosbou. Postarejte se o nákup měřičů kysličníku uhličitého do každé třídy, aby  pedagogický personál mohl včas otevřít okna, vyvětrat a snížit tak obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu učebny či herny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *